13 listopada w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji 91 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Trud zorganizowania tej uroczystości wzięli na siebie p. A. Ślepaczuk oraz p. I. Czmuda. Swój wkład w akademię wniosły też uczennice klasy I A ZSZ, które pięknie deklamowały teksty według scenariusza własnego organizatorów. Apel rozpoczęto od wspólnego odśpiewania hymnu a zakończono wspólnym wykonaniem pieśni legionowej „Pierwsza Brygada”.

 

 

W uroczystości wzięła udział kadra pedagogiczna wraz z Dyrekcją oraz oczywiście wszystkie

uczennice, które z należytą powagą wysłuchały montażu artystycznego przygotowanego przez koleżanki.