Zobacz Galerię

 

„Nauczyciel to ktoś bardzo wyjątkowy, kto potrafi wykorzystać swoją pomysłowość, dobroć i dociekliwy umysł do wypracowania rzadkiej umiejętności zachęcania innych do myślenia, marzenia, poznawania, próbowania, działania”

BEVERLY CONKLIN

 

 

To motto przyświecało tegorocznym obchodom w naszej placówce tak ważnego dla wszystkich nauczycieli w Polsce święta. Aby przypomnieć o pracy i poświęceniu nauczycieli i innych pracowników oświaty, również w naszej szkole zorganizowano uroczysty apel. W apelu pod opieką p. A. Wołosiuk, p. R. Szysz oraz p. M. Rzedzickiego wzięły udział uczennice grupy A. Dziewczęta zaproponowały zebranym krótkie przedstawienie pt.: „Awans zawodowy” w którym było wszystko to co powinno być. Śpiewano piosenki, mówiono żarty, składano życzenia. Atmosfera była wesoła i radosna. Gościliśmy w szkole nauczycieli, wychowawców, pana Dyrektora B. Skalskiego, przedstawiciela Starostwa p. J. Baczyńskiego vel Mróz. Obaj panowie złożyli zebranym serdeczne życzenia. Jak zwykle ostatnim punktem obchodów było wręczenie nagród dla wyróżniających się w pracy nauczycieli. Nagrody wręczał p. dyr. B. Skalski. Goście oraz obecni wychowawcy i nauczyciele zostali zaproszeni na słodki poczęstunek.