10.03.2018.
Tego dnia odbył się apel „Kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat”.
Uroczystość poświęcono Irenie Sendler, która w czasie II wojny światowej niosła pomoc Żydom, uratowała 2500 tyś. żydowskich dzieci.

Uczennice klasy I branżowej, w swoich prezentacjach multimedialnych przedstawiły informacje o instytucie Yad Vashem, o odznaczeniu „sprawiedliwy wśród Narodów Świata” zaś uczennice klasy II ZSZ opowiedziały o życiu i działalności I. Sendlerowej. Nad całością uroczystości czuwała p. A. Pisarczyk.

 

 


  • a_20180310_085621
  • a_20180310_085628
  • a_20180310_085636
  • a_20180310_085727
  • a_20180310_091024
  • a_20180310_091045
  • a_20180310_091149
  • a_20180310_091201