16 grudnia 2019r. w Centrum Zarządzania Siecią Starostwa Powiatowego w Łęcznej odbyło się  podsumowanie IX edycji Powiatowego Alertu Ekologiczno – Zdrowotnego.

 Przybyłych na spotkanie przedstawicieli samorządów gminnych, dyrektorów placówek oświatowych oraz szkolnych koordynatorów działań alertowych, powitali Wicestarosta Powiatu Łęczyńskiego p.Michał Pelczarski, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łęcznej p. Elżbieta Piłka oraz p. Elżbieta Dyzma – przedstawiciel Sekcji Oświaty Zdrowotnej.            

    Alert Ekologiczno - Zdrowotny jest przedsięwzięcie długofalowym, realizowanym przez placówki oświatowe różnego szczebla edukacji – szkoły podstawowe, ponadgimnazjalne oraz ośrodki szkolno – wychowawcze. Głównym celem działań alertowych jest poznawanie i uświadamianie zagrożeń środowiska naturalnego wynikających z działalności człowieka poprzez propagowanie wśród dzieci, młodzieży, społeczności szkolnych i lokalnych świadomości ekologicznej i edukacji prozdrowotnej. Wyzwania współczesnego świata – zmiany klimatyczne, „smog”, segregacja śmieci, racjonalne wykorzystanie wody pitnej i energii elektrycznej, ograniczenia w stosowaniu plastiku w życiu codziennym, to bardzo istotne zagadnienia do pracy w każdej grupie wiekowej.                                   

    W czasie spotkania p. Dyrektor PSSE w Łęcznej przedstawiła krótki rys historyczny związany z utworzeniem Powiatowej Inspekcji Sanitarnej oraz określiła obecny zakres obowiązków instytucji. Dyrektorzy szkół oraz koordynatorzy alertu otrzymali podziękowania oraz nagrody - pięknie wydane albumy i książki. Naszą placówkę reprezentowali Dyrektor MOW w Podgłębokiem  p. Dariusz Szafranek oraz p. Urszula Sokolnicka i p. Ewa Kościuk. 

                                                                                                                                                                                                   

 

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.