23.04.2020.

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich według obowiązującego hasła to doroczne święto organizowane przez UNESCO w celu promocji czytelnictwa, edytorstwa i ochrony własności intelektualnej za pomocą praw autorskich. Dzień pod egidą UNESCO po raz pierwszy obchodzono w 1995 roku.

Uczciliśmy ten dzień, przedstawiając całej społeczności szkolnej apel poświęcony twórczości Jana Pawła II pt. „Nie lękajcie się!”. W inscenizacji wystąpiły dziewczęta z klas VII, VIIIB oraz I C B. S. Na kotarach zawisły wybrane sentencje papieskie. Całość uroczystości przygotowały p. Grażyna Witosińska Ogiela oraz p. Agnieszka Hacia