„Odrobina dobra okazana drugiemu człowiekowi,         Pobierz prezentację Historii MOW
lepsza jest niż cała miłość do ludzkości."
Richard Demel
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem funkcjonuje od 1974 roku. Jest placówką zabezpieczającą potrzeby w zakresie resocjalizacji dziewcząt z terenu całej Polski. Bazę naszego Ośrodka stanowi: internat, szkoła do której uczęszczają wychowanki Ośrodka i uczennice ze środowiska, tereny rekreacyjne, boisko sportowe, place do zabaw i gier, sad i ogródki działkowe. Dodatkową atrakcją jest znajdujące się w pobliżu jezioro. Szkoła dysponuje klasami, pracowniami przedmiotowymi, kompleksowo wyposażonymi, w tym pracownią komputerowo - internetową, a także skomputeryzowaną biblioteką wraz z czytelnią. Klasy oraz pracownie są przystosowane do kształcenia specjalnego. Uczennice ZSZ o profilu kucharz mają możliwość odbywania praktyk na terenie Ośrodka. Placówka zapewnia wychowankom podstawowe potrzeby, które nie zawsze były zaspokojone w domu: warunki higieniczno - sanitarne, wyżywienie, warunki do nauki i odpoczynku. Bywa, że fakt wyrwania dziecka z rodziny pozytywnie zmienia postawę rodziców. Uświadamia im w sposób niezbity ich niewydolność opiekuńczo - wychowawczą i skłania do szukania pomocy.
Dziewczęta zdobywają wiedzę w szkołach:
- gimnazjum;
- zasadniczej szkole zawodowej, obecnie o kierunku kucharz.
W ramach zajęć wychowawczych w internacie prowadzone są następujące zajęcia specjalistyczne:
- resocjalizacyjne;
- socjoterapeutyczne;
- profilaktyczne "Spójrz inaczej na agresję";
- terapeutyczne w zakresie terapii uzależnień.

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok Odmawiać