Najnowsze wydarzenia

 • Rok działalności SCWEW

  Rok działalności SCWEW

  Powiat Łęczyński już od ponad roku realizuje  projekt „Pilotażowe wdrożenie Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”, w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Rozwój Edukacja „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.             Realizatorem projektu jest Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem, na terenie którego  utworzono Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą. Bazę SCWEW stanowią: wypożyczalnia specjalistycznego sprzętu dydaktycznego i pomocy dydaktycznych oraz punkt konsultacyjny.             Partnerami, tym samym uczestnikami, projektu są placówki edukacyjne z terenu Powiatu Łęczyńskiego, które objęto wsparciem, są to: Technikum w Zespole Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej, Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej (kkjagiellonczyk.pl) Technikum w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej, Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej | Oficjalna strona internetowa ZSG w Łęcznej. (zsg-leczna.pl) Technikum w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach, Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach (zsrkijany.pl) Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie, Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie - Strona główna (zs2milejow.edu.pl) Przedszkole Samorządowe w Cycowie Przedszkole Samorządowe w Cycowie (zs-cycow.pl) Szkoła Podstawowa w Ludwinie. Zespół Szkół Nr1 w Ludwinie: Szkoła Podstawowa w Ludwinie i Przedszkole Publiczne w Ludwinie (szkolnastrona.pl)               Zakres oferowanego przez kadrę SCWEW wsparcia dostosowany jest do specyficznych potrzeb poszczególnych placówek, wynikających z przeprowadzonych diagnoz. Są to, obok funkcjonującej wypożyczalni specjalistycznego sprzętu i pomocy dydaktycznych, min.: działania szkoleniowo- doradcze, konsultacje dla dyrektorów, nauczycieli, rodziców i uczniów, superwizje, zajęcia modelowe, akcje promujące edukację włączającą. Prowadzona jest również na platformie Classroom Sieć Współpracy  i Samokształcenia dla nauczycieli, rodziców i specjalistów pracujących z dziećmi                      i młodzieżą.             Powyższe, realizowane przez zespół pracowników SCWEW,  zadania  zmierzają w kierunku inkluzji,  w obszarze oświaty nazywanej- edukacją włączającą, której celem jest zagwarantowanie prawa do wysokiej jakości edukacji dla wszystkich. Integracja tych, którzy są marginalizowani i segregowani przez różne okoliczności wymaga połączenia wysiłków wszystkich elementów społeczeństwa w celu ich  integracji- to cel i wyzwanie dla każdego obywatela.                 Read More
 • „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”

  Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą to jedno z systemowych rozwiązań w obszarze wdrażania edukacji włączającej i wysokiej jakości dla wszystkich uczniów. SCWEW to specjalistyczny zespół działający w placówce specjalnej – prowadzącej działalność edukacyjną – oraz korzystający z jej zasobów kadrowych i merytorycznych, a także zasobów zewnętrznych, tj. innych podmiotów.  Zadaniem SCWEW jest udzielanie wsparcia przedszkolom i szkołom ogólnodostępnym w zakresie doskonalenia kompetencji kadry i zapewnienia wszystkim dzieciom/uczniom możliwości pełnego rozwoju, z wykorzystaniem oferty edukacyjnej na każdym etapie kształcenia, uwzględniającej ich indywidualne potrzeby i możliwości. Celem SCWEW jest zapewnienie osobom uczącym się możliwości pełnego uczestnictwa w ogólnodostępnej ofercie edukacyjnej na wszystkich poziomach kształcenia. Oferowane wsparcie jest ukierunkowane na wspieranie postępów osób uczących się zarówno w kontekście realizacji programu nauczania, samodzielności,  integralnego rozwoju, a także ich włączenia społecznego. Cele szczegółowe to: 1) zwiększenie efektywności działań podejmowanych przez pracowników przedszkola/szkół ogólnodostępnych na rzecz uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, poprzez zapewnienie im wsparcia przez kadrę specjalistów SCWEW, w szczególności poszerzenie wiedzy i kompetencji kadry przedszkoli i szkół ogólnodostępnych oraz zapewnienie jej wsparcia w zakresie wdrażania edukacji włączającej i pracy z grupą zróżnicowaną; 2) wsparcie techniczne przedszkoli i szkół poprzez uruchomienie wypożyczalni podręczników i sprzętu specjalistycznego i pomocy dydaktycznych przydatnych w pracy z grupą zróżnicowaną. Wypożyczalnia podręczników i sprzętu specjalistycznego będzie mieściła się w siedzibie SCWEW i będzie dostępna zarówno dla nauczycieli jak i rodziców dzieci ze szkół objętych programem; 3) działania mające na celu upowszechnianie idei edukacji włączającej; 4) wspieranie kadry kierowniczej przedszkoli i szkół w zakresie likwidowania barier w zakresie dostępności oraz dostosowania przedszkola/szkoły do zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych osób uczących się; 5) wsparcie dla rodziców -  prowadzenie konsultacji, doradztwa, organizacja grup wsparcia oraz zajęć dla rodziców o charakterze edukacyjnym lub terapeutycznym; 6) organizowanie szkoleń specjalistycznych oraz sieci współpracy i samokształcenia we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli, uczelniami, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny w innych sektorach oraz organizacjami pozarządowymi. SCWEW ma wpływać na środowisko lokalne i realizować działania w kierunku kształtowania społeczności włączającej. Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą (SCWEW) jako ważne ogniwa systemu edukacji pozwolą wykorzystując doświadczenie praktyków – nauczycieli i specjalistów placówki specjalnej – szerzej oraz skuteczniej działać na rzecz inkluzji społecznej i edukacyjnej dzieci, młodzieży ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.   Zespół SCWEW tworzą: lider, ekspert ds. informacji i ewaluacji, ekspert ds. edukacji włączającej, ekspert ds. technologii wspomagających, nauczyciel z kwalifikacjami w zakresie resocjalizacji, specjaliści, koordynatorzy ds. edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW.   Jednostki, które zostały objęte wsparciem przez SCWEW: Technikum w Zespole Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej, Technikum w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej, Technikum w Zespole Szkół  Rolniczych w Kijanach, Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie, Przedszkole Samorządowe w Cycowie, Szkoła Podstawowa w Ludwinie. Działalność SCWEW realizowana jest w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”. Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.   Siedzibą SCWEW w naszym powiecie jest Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem   Kontakt do SCWEW: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, Podgłębokie 1 a, 21-070 Cyców, tel. 82 567 70 74,e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Read More
 • Materiały dostępne w wypożyczalni SCWEW w Podgłębokiem

  Materiały dostępne w wypożyczalni SCWEW w Podgłębokiem

  Wypożyczalnia SCWEW skupia zbiory merytorycznych opracowań (m.in. programów wspierających naukę wymowy głosek, czytania, ułatwiających pokonanie dystansu fizycznego i rozwijających kompetencje społeczne, w tym u osób ze spektrum autyzmu) oraz specjalistycznego sprzętu wspomagającego rozwój dziecka (m.in. hamak, materace rehabilitacyjne, pufy do ćwiczeń, wyposażenie sali SI) i wiele, wiele innych. Poprzez możliwość wypożyczenia ww. pozycji, dzieci oraz młodzież mają możliwość skorzystania z zadań rozwijających wyobraźnię, pobudzających kreatywność oraz ogólnousprawniających. Wspomaganie rozwoju ma na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka tak, aby zapewnić mu lepszą jakość życia i jak najlepiej przygotować do samodzielnego funkcjonowania w przyszłości. Wypożyczalnia Specjalistycznego Centrum Wspomagającego Edukację Włączającą w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podgłębokiem, w okresie wakacyjnym jest otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00. Oferujemy doradztwo i instruktaż w zakresie sprzętu. Zachęcamy do uprzedniego kontaktu telefonicznego, w celu ustalenia dostępności sprzętu oraz warunków transportu. Specjalista lub ekspert z chęcią udzieli odpowiedzi na Twoje pytania pod numerem telefonu: 82 567 76 09. Materiały do wypożyczenia     Read More
 • Ośrodek Wsparcia i Testów

  Ośrodek Wsparcia i Testów

  Szanowni Państwo! Poniżej prezentujemy link do Fanpage a   Ośrodka Wsparcia i Testów w MOW Podgłębokie.   https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=125517506908143&id=100083496811277 Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Polecane Strony

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.