WYCIECZKA DO LUBLINA - BOTANIK, SKANSEN


W dniu 13 września 2007 r. pod opieką p. Urszuli, p. Ewy i p. Grażyny, grupa 18 wychowanek naszego Ośrodka, wyjechała na wycieczkę do Lublina.

Celem wycieczki było:

  • Kształtowanie świadomości ekologicznej wychowanek poprzez kontakt z przyrodą;

  • Poznawanie dawnej kultury i tradycji na Lubelszczyźnie;

  • Rozwijanie wrażliwości wychowanek na piękno przyrody i konieczności jej ochrony.

Podczas wycieczki, wychowanki zwiedziły Muzeum Wsi Lubelskiej, gdzie zapoznały się z zabudową wsi Lubelszczyzny, w poprzednich wiekach, z warunkami życia ludzi na wsi oraz wykonywanymi przez nich zawodami.

W kolejnym etapie wycieczki podopieczne, zwiedziły Ogród Botaniczny, gdzie miały możliwość podziwiania roślin, zarówno tych rosnących na rozległym terenie ogrodu, jak i tych uprawianych w szklarni.