01.02.2019 r. Ferie zimowe to czas wielu atrakcji i uprawiania sportów na świeżym powietrzu.

Aby uczennice naszej szkoły spędziły je bezpiecznie pan M. Rzedzicki przeprowadził, dla całej społeczności szkolnej, prelekcję w której omówił zagrożenia jakie mogą czyhać na młodzież i nie tylko, w tym okresie. Młodzież wysłuchała prelekcji z uwagą a nauczyciele mają nadzieję, że wezmą sobie do serca przedstawione ostrzeżenia.

 

 

 


  • ai01
  • ai02
  • ai03
  • ai04