22.03.2019 r. Dnia 22 marca w naszej placówce odbył się konkurs języka angielskiego 'Master of English Irregular Verbs'.

Dwa tygodnie wcześniej chętne uczennice miały możliwość pobrania potrzebnych zagadnień od nauczyciela na podstawie których miały możliwość solidnego przygotowania się. W dniu konkursy odbyły się dwa jego etapy. W I etapie uczennice musiały dopisać trzy kolumny czasowników nieregularnych w języku angielskim do podanych 30 czasowników w języku polskim. Do kolejnego etapu przeszło 5 uczennic z najlepszymi wynikami:

Amelia Głąbek
Julia Hromyk
Angelika Szajewska
Wiktoria Rytlewska
Katarzyna Martyn

W II etapie konkursu uczennice musiały wykazać się znajomością 15 wybranych czasowników nieregularnych w formie odpowiedzi ustnej.

Wyniki konkursu:
Miejsce I Amelia Głąbek - Master of English Irregular Verbs
Miejsce II Wiktoria Rytlewska
Miejsce III Katarzyna Martyn

Uczennice które dostały się do II etapu konkursu, otrzymały wpisy do kart obserwacji i cząstkowe oceny celujące z języka angielskiego. Uczennice które zajęły trzy pierwsze miejsce otrzymały dodatkowo nagrody rzeczowe.

Napisała: A. Wołosiuk

 

 

 


  • ai01
  • ai02
  • ai03
  • ai04