W południe 13 kwietnia 2022 r. wychowanki Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podgłębokiem uczestniczyły w programie edukacyjnym "Katyń... ocalić od zapomnienia" poprzez zasadzenie dębu w myśl zasady – "jeden dąb, jedno nazwisko z listy katyńskiej".                                         Drzewo posadzono przy wejściu do placówki upamiętnia Józefa Olko (ur. 2 czerwca 1886 r. w Siedliszczu), starszego posterunkowego PP w Lublinie, który został zamordowany w Miednoje. Uroczystość związana była z 82 rocznicą upamiętnienia ofiar zbrodni katyńskiej oraz innych miejsc kaźni (Miednoje, Piatichatki, Bykowni, Kuropaty).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dnia 28. 03. 2022 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa na temat: ,,Edukacja włączająca w obszarze funkcjonowania społecznego uczniów”. Miała charakter otwarty i hybrydowy, skierowana  do społeczności lokalnej, szkół i przedszkoli ogólnodostępnych zainteresowanych edukacją włączającą. Głównym jej celem było upowszechnienie idei edukacji włączającej, działań Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą oraz dzielenie się dobrymi praktykami w tym zakresie.

Konferencja zorganizowana została w ramach Projektu Grantowego: „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa II Efektywne Polityki Publiczne dla Rynku Pracy, Gospodarki i Edukacji,  działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty - którego beneficjentem jest  Powiat Łęczyński – Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem.

Wartość projektu grantowego: 1 549 244,40 zł

okres realizacji: 1.07.2021r. - 30.06.2023r.

trwałość projektu:1.07.2023r. - 30.09.2023r.

Patronat honorowy nad organizacją i przebiegiem konferencji objęli: dr hab. Przemysław Czarnek, prof KUL- Minister Edukacji i Nauki, prof. dr hab. ks. Mirosław Kalinowski- Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Teresa Misiuk- Lubelski Kurator Oświaty.

Komitet organizacyjny w składzie: Krzysztof Niewiadomski- Starosta Łęczyński, Dariusz Szafranek- Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podgłębokiem,          dr Malwina Socha/Zbigniew Drzewiecki- Lider SCWEW w Podgłębokiem, ks. dr hab. Andrzej Łuczyński - prof. KUL- Katedra Historii Wychowania, Opieki i Pedagogiki Społecznej KUL.

Komitet naukowy tworzyli :

  1. prof. dr hab. Marian Nowak– Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, prof. dr hab. Janusz Kirenko- Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, dr hab. Piotr Magier- Dyrektor Instytutu Pedagogiki KUL, ks. dr hab. Andrzej Łuczyński, prof. KUL- Katedra Historii Wychowania, Opieki i Pedagogiki Społecznej KUL.

 

Konferencja składała się z trzech części. W pierwszej części  swoje wykłady prezentowali przedstawiciele środowisk naukowych. Dotyczyły one inkluzji w obszarze edukacji:

  • Teoretyczne podstawy edukacji włączającej – ks. prof. dr hab. Marian Nowak-KUL                                      
  • Uwarunkowania funkcjonowania społecznego osób niepełnosprawnych – prof. dr hab. Janusz Kirenko- UMCS
  • Rozwijanie kompetencji społecznych dzieci niepełnosprawnych oraz z zaburzeniami zachowania w relacjach rówieśniczych– dr hab. Grzegorz Szumski, prof. UW
  • Istotne aspekty wsparcia emocjonalnego i społecznego rodziców dzieci niepełnosprawnych– dr Anna Mazur- Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku Białej, Filia w Stalowej Woli

 Druga część konferencji  dotyczyła znaczenia działań SCWEW w środowisku lokalnym.

Zbigniew Drzewiecki- lider SCWEW przedstawił zespół Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą. Następnie Małgorzata Partyka – Nowak – ekspert ds. technologii wspomagających przedstawiła cele i zadania Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.