„Odrobina dobra okazana drugiemu człowiekowi,        
lepsza jest niż cała miłość do ludzkości."
Richard Demel
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem został utworzony w 1974 roku. Jest placówką zabezpieczającą potrzeby w zakresie resocjalizacji dziewcząt z terenu całej Polski. Bazę naszego Ośrodka stanowi: internat, szkoła do której uczęszczają wychowanki Ośrodka i uczennice ze środowiska, tereny rekreacyjne, boisko sportowe, place do zabaw i gier, sad i ogródki działkowe. Dodatkową atrakcją jest znajdujące się w pobliżu jezioro.
Szkoła dysponuje klasami, pracowniami przedmiotowymi, kompleksowo wyposażonymi, w tym pracownią komputerową, a także skomputeryzowaną bibliotekę wraz z czytelnią. Klasy oraz pracownie są przystosowane do kształcenia specjalnego.
Uczennice Szkoły Branżowej I stopnia kształcą się w zawodach: kucharz  oraz od 1 września 2020 roku w zawodzie cukiernik.
Placówka zapewnia wychowankom podstawowe potrzeby, które nie zawsze były zaspokojone w domu: warunki higieniczno - sanitarne, wyżywienie, warunki do nauki i odpoczynku. Bywa, że fakt wyrwania dziecka z rodziny pozytywnie zmienia postawę rodziców. Uświadamia im w sposób niezbity ich niewydolność opiekuńczo - wychowawczą i skłania do szukania pomocy.
Dziewczęta zdobywają wiedzę w:
- Szkole Podstawowej w klasach VII-VIII;
- Branżowej Szkole I Stopnia w zawodach kucharz i cukiernik
W ramach zajęć wychowawczych w internacie prowadzone są następujące zajęcia specjalistyczne:
- resocjalizacyjne;
- socjoterapeutyczne;
- profilaktyczne "Spójrz inaczej na agresję";
- terapeutyczne w zakresie terapii uzależnień.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.