Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Podgłębokiem, utworzone w ramach Projektu Grantowego, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji: „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”- którego beneficjentem jest  Powiat Łęczyński, realizatorem-  Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem, funkcjonuje od lipca 2021r.

Kadrę SCWEW stanowią doświadczeni nauczyciele, specjaliści zajmujący się zawodowo pracą z dziećmi i rodziną, eksperci zewnętrzni, rekrutowani spośród pracowników naukowych KUL, oraz szkoleniowcy, doradcy metodyczni z LSCDN w Lublinie oraz PPP w Łęcznej.

SCWEW w Podgłębokiem, realizując swoje statutowe zadania, współpracuje z wyższymi uczelniami, instytucjami samorządu lokalnego, Biblioteką Pedagogiczną w Lublinie oraz  innymi instytucjami, organizacjami, zajmującymi się szeroko rozumianą  pomocą  dziecku i rodzinie.

Jednym z zadań SCWEW jest utworzenie i prowadzenie Sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, dyrektorów, koordynatorów SCWEW w placówkach edukacyjnych, rodziców, uczniów, pracowników administracji samorządowych oraz wszystkich  innych osób zainteresowanych pracą  z dziećmi i młodzieżą.

              

Sieć współpracy i samokształcenia prowadzona jest na platformie internetowej: Classroom;  https://classroom.google.com/c/NTM0MDQ3MTIzODYx?cjc=tszobdw

                                                                                                                       

Sieć jest  miejscem gdzie na bieżąco zamieszczane są:

  • ciekawe materiały przydatne do pracy w zawodzie nauczyciela,
  • publikacje naukowo- metodyczne,
  • raporty z badań naukowych,
  • prace naukowe,
  • przepisy prawne,
  • informacje o organizowanych szkoleniach,
  • materiały szkoleniowe,
  • linki do ważnych i ciekawych wydarzeń, takich jak min.: konferencji naukowych, webinarów, wywiadów z ludźmi ze świata nauki,

 

Naszą rolą jest publikowanie materiałów na nurtujące nauczycieli, specjalistów, rodziców problemy, pytania, dotyczące szczególnie pracy z dzieckiem/uczniem ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, pomoc w szukaniu rozwiązań, dzielenie się swoimi doświadczeniami, a także inspirowanie członków Sieci do aktywności- ,,obdarowywania  siebie wzajemnie, dzieląc się swoimi doświadczeniami i swoją wiedzą”.      

                                

Zamieszone na Sieci publikacje często opatrzone są komentarzami, ułatwiającym korzystanie  z zaprezentowanych treści.

 

Platforma jest również miejscem gdzie można dzielić się swoją wiedzą, doświadczeniem, zamieszczając własne opracowania czy scenariusze, wystarczy tylko zgłosić swój akces, na adres witryny https://www.onet.pl: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Sieć współpracy i samokształcenia jest miejscem na spotkania dla  Wszystkich.  Każdy  może przeglądać zasoby platformy, wpisywać uwagi oraz sygnalizować swoje potrzeby. Sieć daje duże możliwości jeśli chodzi o zakres pomocy i wsparcia- warto spróbować!!!

Zachęcamy Wszystkich zainteresowanych bardzo gorąco do włączenia się do takiego modelu współpracy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotkanie liderów SCWEW w Siedzibie Ośrodka Rozwoju Edukacji w Sulejówku odbyło się  w dniach 14-15.11.2022r. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele  Departamentu Wychowania i Edukacji Włączającej z p. Dyrektor Elzbietą Neroj oraz z p. dr hab. Anna Prokopiak z UMCS w Lublinie. Tematem przewodnim spotkania była „Edukacja w zasięgu ręki". Specjalistyczne Centrum Wspierania Edukacji Włączającej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podgłębokiem reprezentowała Pani Małgorzata Partyka - Nowak.

Więcej informacji w linku poniżej

https://www.ore.edu.pl/2022/11/liderzy-w-procesie-weryfikacji-modelu-scwew/

Powiat Łęczyński już od ponad roku realizuje  projekt „Pilotażowe wdrożenie Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”, w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Rozwój Edukacja „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

            Realizatorem projektu jest Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem, na terenie którego  utworzono Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą. Bazę SCWEW stanowią: wypożyczalnia specjalistycznego sprzętu dydaktycznego i pomocy dydaktycznych oraz punkt konsultacyjny.

            Partnerami, tym samym uczestnikami, projektu są placówki edukacyjne z terenu Powiatu Łęczyńskiego, które objęto wsparciem, są to:

 

            Zakres oferowanego przez kadrę SCWEW wsparcia dostosowany jest do specyficznych potrzeb poszczególnych placówek, wynikających z przeprowadzonych diagnoz. Są to, obok funkcjonującej wypożyczalni specjalistycznego sprzętu i pomocy dydaktycznych, min.: działania szkoleniowo- doradcze, konsultacje dla dyrektorów, nauczycieli, rodziców i uczniów, superwizje, zajęcia modelowe, akcje promujące edukację włączającą. Prowadzona jest również na platformie Classroom Sieć Współpracy  i Samokształcenia dla nauczycieli, rodziców i specjalistów pracujących z dziećmi                      i młodzieżą.

            Powyższe, realizowane przez zespół pracowników SCWEW,  zadania  zmierzają w kierunku inkluzji,  w obszarze oświaty nazywanej- edukacją włączającą, której celem jest zagwarantowanie prawa do wysokiej jakości edukacji dla wszystkich.

Integracja tych, którzy są marginalizowani i segregowani przez różne okoliczności wymaga połączenia wysiłków wszystkich elementów społeczeństwa w celu ich  integracji- to cel i wyzwanie dla każdego obywatela.

           

 

 

Szanowni Państwo!

Poniżej prezentujemy link do Fanpage a   Ośrodka Wsparcia i Testów w MOW Podgłębokie.

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=125517506908143&id=100083496811277

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.